FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Weboldal Szolgáltatási Feltételei

Jogi nyilatkozat

A webhely használata előtt olvasd el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatát.

 

Általános bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az MNR Hungary Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szilas park 10.) kezeli (továbbiakban: „ParadoxON”).

A webhely megnyitásával elfogadod, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelez Téged. Ha nem értesz egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használd a webhelyet. A ParadoxON egyéb webhelyei eltérő feltételekkel működhetnek, így az egyes webhelyekre vonatkozó feltételeket külön el kell olvasni.

Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a ParadoxON vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot:

Copyright © ParadoxON marketing. Minden jog fenntartva. | paradoxon.me

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül tilos:

  • kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  • módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

 

Tartalom

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A ParadoxON nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését, noha kutatási eredményeink és tartalmaink folytonos jelleggel kerülnek publikálásra.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig a ParadoxON – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • bármiféle tevékenységed, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönöz;
  • a webhely használatának lehetetlensége; és
  • a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a ParadoxONnak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. A fizetett promóciókat minden esetben egyértelműen jelezzük.

Beágyazott webhely technológia

Jelen webhely a Youtube, Soundcloud, Apple iTunes, Spotify, Vimeo, Mixcloud, Facebook, Instagram, IGTV, LinkedIn beágyazott lejátszó technológiáját használja. A jelen webhely használatával elfogadod a fenti webhelyek használatának feltételeit is.

Beküldött információ

Ha bármilyen információt vagy anyagot küldesz nekünk, ezzel beleegyezel abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíted azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

Webhelyünk azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az értük és miattuk. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

Adatvédelem

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana. https://paradoxon.me/adat

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdésed vagy panaszod lenne webhelyünkkel kapcsolatban, fordulj hozzánk az alábbi e-mail címen: paradoxon@paradoxon.me

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely általadi  használatára a Magyar Köztársaság jogrendje vonatkozik. (Ptk, médiajog, szerzői jog)